کیست آندومتریوما

کیست آندومتریوما با حمله به بافت سالم تخمدان قادر به آسیب رساندن به آن بوده و در مواقعی که بزرگ باشد پزشک مجبور به برداشتن تخمدان خواهد بود و بدین ترتیب روی باروری تاثیر منفی خواهد داشت، از همین رو ضروری است برای چنین مشکلی به بهترین دکتر زنان برای کیست تخمدان در تهران مراجعه […]

بهترین دکتر نازایی در تهران

بهترین دکتر نازایی در تهران تنها امید زوجینی است که مدت‌هاست در انتظار فرزند بوده و موفق به فرزندآوری نشده‌اند. برای کسب نتایج بهتر ضروری است چنین افرادی به بهترین دکتر زنان در تهران مراجعه نمایید. نازایی به این معنا است که زوجین حداقل به مدت یک سال از هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده […]