قطع فوری پریود خانگی

پریود جزو فرآیندهای طبیعی در زنان است که به صورت ماهانه رخ می‌دهد و گاهی به هر علتی خانم‌ها نیاز به قطع فوری آن پیدا می‌کنند که این کار در منزل با برخی از تکنیک‌ها صورت می‌گیرد؛ اما مهم است بدانید که قطع پریود یک مسئله حساس است و نباید بدون تأیید پزشک انجام شود. […]