واکسن گارداسیل

واکسن گارداسیل ،واکسنی مخصوص ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) است. گارداسیل یک داروی استریل برای تزریق عضلانی است و حاوی پروتئین های غیرفعال خالص از HPV نوع ۶، ۱۱، ۱۶ و ۱۸ است. پروتئین های موجود در گارداسیل ساختاری هستند مانند پروتئین های ویروسی (VLP) که شبیه ویروس HPV هستند. پروتئین ها می توانند سیستم ایمنی […]