علت عقب افتادن پريود بعد از سقط

اگر سقط جنين داشته ايد بايد بگوييم شرايط روحي شما و نگراني هايتان  را در مورد علت عقب افتادن پريود بعد از سقط به خوبي درك مي كنيم. ما با گروهي از بهترين متخصصان زنان تهران با شماييم تا نگراني و ترسهايتان را رفع كنيم. يكي از سوالاتي كه به تكرار از شما عزيزان ميشنويم […]