تشخيص بارداری خارج رحمی با بيبی چك

تشخيص بارداری خارج رحمی با بيبی چك

 تشخيص بارداری خارج رحمی با بيبی چك گاهي اوقات اگر بارداری خارج رحمي باشد ممكن است نتيجه تست “بي بی چك ” منفي شود.چون تشخيص بارداری خارج رحمی با بيبی چك امکان پذیر نیست. زيرا: هورمون HCG  بتا ابتدا در خون ظاهر مي شود و سپس بعد از متابوليزه شدن در ادرار آمده و به […]