کورتاژ تشخیصی

 

 

کورتاژ تشخیصی یا نمونه برداری از رحم ، یک عمل تشخیصی و درمان است که به منظور بررسی سلامت رحم انجام می شود. از کورتاژ تشخیصی برای برسی مشکلات رحمی مثل خونریزی های غیر طبیعی رحم و یا سقط جنین انجام می شود. این عمل در حدود ۲۰ تا سی دقیقه انجام می شود و نیازمند بیهوش کردن است.