گاهی برای خانم ها این سوال پیش می آید که برای انجام چکاپ های معمولی سینه ها،رحم و تخمدان چند بار در سال باید به بهترین متخصص زنان و زایمان مراجعه نمایند. پاسخ این سوال این است که: خانم ها میبایست دو بار در سال به منظور انجام آزمایش هایی همچون پاپسمیر و خون و حداقل یکبار در سال به انجام سونوگرافی سینه،رحم و تخمدان اقدام نمایند.

کلینیک زنان و زایمان دکتر شیرین با دارا بودن کامل ترین متدهای تشخیصی و درمانی شما را در راه رسیدن به بدنی سالم و زندگی آسوده تر همراهی خواهد کرد.