انجام تست های تشخیصی زنان

 

سلامت و زیبایی دو معیار مهم در زندگی هر شخصی می باشد و اهمیت به این دو موضوع باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد.خانم ها برای تحقق این دو هدف میبایست سالانه تست های تشخیصی را تحت نظر بهترین متخصص زنان و زایمان انجام بدهند تا همواره سلامت خود را حفظ نمایند.

کلینیک زنان و زایمان دکتر شیرین با دارا بودن مجموعه ی کامل تست های تشخیصی زنان و داشتن متخصصین خانم و محیطی آرام و بهداشتی ،رضایت صددرصدی مراجعین را به خود جلب کرده است.