این آزمایش یک نوع تست برای انجام غربالگری برای سرطان دهانه رحم می باشد که سلول های پیش سرطانی و سرطانی با این آزمایش بررسی می شود. برای انجام این آزمایش از سلول های موجود در دهانه رحم نمونه برداری می شود. در زمان انجام این فرآیند ، فرد احساس درد دارد ولی پس از آن درد بلند مدتی برای فرد ایجاد نخواهد شد.

این آزماش برای زنان بالای 31 سال انجام می شود. اگر یکی از این شرایط را دارید ، لازم است آزمایش های بیشتری را انجام دهید.

یک اینکه ایمنی بدن شما در اثر شیمی درمانی و یا پیوند اعضا کم شده باشد و یا اینک HPV مثبت دارید.

کلینیک زنان و زایمان دکتر شیرین، با بهره مندی از پزشکانی حاذق و تجهیزات پیشرفته ، این آزمایش را برای شما آسانتر می کند.